Ajutor
Condiții de utilizare

Solicitare indemnizație creștere copil


Primăria Municipiului Campulung-Moldovenesc

Acasă Interacționează cu Primăria Campulung-Moldovenesc

Acte necesare

 • Cerere tip;
 • Act de identitate al solicitantului;
 • Certificat de naştere al copilului;
 • Decizie de suspendare a contractului individual de muncă, certificată conform cu originalul de către angajator;
 • Certificat medical pentru sarcină şi lehuzie - Cele 126 zile;
 • Extras de cont - Solicitantul să fie titularul contului;
 • Act de identitate al celuilalt părinte;
 • Certificate de naştere pentru copiii sub 14 ani - Născuţi după data de 01 ianuarie 2006;
 • Certificat de căsătorie;
 • Certificat de persoană cu handicap al copilului;
 • Adeverinţă tipizată eliberată de autorităţile competente sau de către angajator, după caz, din care să rezulte îndeplinirea condiţiei privind stagiul de cotizare de 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului; cu veniturile profesionale supuse impozitului pe venit conform Legii277/2015 privind Codul fiscal - Persoanele care realizează venituri din activități independente, trebuie să prezinte în anul următor dovada privind venitul efectiv realizat în vederea recalculării indemnizației.

Documente pentru descarcat