Ajutor
Condiții de utilizare

Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport


Primăria Municipiului Campulung-Moldovenesc

Acasă Interacționează cu Primăria Campulung-Moldovenesc

Acte necesare

  • Declarație de impunere pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport deținute de persoanele fizice
  • Actul de dobândire (ex: contract de vânzare-cumpărare/factura fiscală/act donație/certificat de moștenitor, etc.) 3 exemplare, vizate de primăria de domiciliu a vânzătorului
  • Cod Unic de Înregistrare (CUI)
  • Certificat de atestare fiscală
  • În cazul în care vânzătorul mijlocului de transport este o firmă care are ca domeniu de activitate comerțul cu autoturisme (cod CAEN 4511) este necesar să prezentați CIF/CUI de la firma respectivă în copie sau certificat constatator (în cazul în care nu este activitatea principala), Certificat fiscal și dovada înregistrării că marfă
  • Act de identitate
  • Cartea de identitate/atestare a autovehiculului eliberată de Registrul Auto Român
  • Pentru autovehiculele dobândite din afară țării este necesară traducerea actelor în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscală
  • Împuternicire reprezentant