PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CÂMPULUNG MOLDOVENESC
Primaria Municipiului Câmpulung Moldovenesc
Sandbox
Catalog Servicii Aplicatie Mobil

Solicitări

Direcția Poliția Locală

P02PL Reclamații și sesizări, trimise de cetățeni sau persoane juridice

Direcția Poliția Locală și Direcția administrație publică

P01AP Chestionar de satisfacție privind interacțiunea cu primăria P04AP Cerere informații de interes public L544/2001 P05PLAP Petiție

Direcția Poliția Locală - Compartiment activitate comercială

P07PLAC Eliberare acord de funcționare pentru operatorii economici ce desfășoară activități comerciale și prestări de servicii (altele decât codurile CAEN 5610 – restaurante, 5630- baruri şi alte activități de servire a barurilor și 9329 – alte activități recreative și distractive) P08PLAC Vizare anuală acord de funcționare pentru operatorii economici ce desfășoară activități comerciale și prestări de servicii (altele decât codurile CAEN 5610 – restaurante, 5630- baruri şi alte activități de servire a barurilor și 9329 – alte activități recreative și distractive) P09PLAC Eliberare autorizație pentru desfășurarea activității de alimentaţie publică şi activităţi recreative şi distractive (cod CAEN 5610 – restaurante, 5630 - baruri şi alte activități de servire a barurilor și 9329 – alte activități recreative și distractive) P10PLAC Vizare anuală autorizație pentru desfășurarea activității de alimentaţie publică şi activităţi recreative şi distractive (cod CAEN 5610 – restaurante, 5630 - baruri şi alte activități de servire a barurilor și 9329 – alte activități recreative și distractive) P11PLAC Eliberare acord pentru desfășurarea de activități comerciale pe domeniul public și privat al municipiului (comerț stradal, comerț de întâmpinare, terase sezoniere, cu ocazia festivalurilor, campanii promoționale, expoziții) P12PLAC Eliberare acord de funcționare pentru activitățile comerciale desfășurate în piața agroalimentară

Direcția tehnică și Urbanism

Serviciul Patrimoniu și Serviciul Gospodărie municipală

P01AD Cerere închiriere terenuri agricole altele decât pajiștile permanente P02AD Cerere eliberare adeverință intravilan/extravilan P01U Cerere nomenclatură stradală P02U Cerere certificat de urbanism P03U Cerere autorizație de construire P04U Prelungire certificat de urbanism P05U Prelungire autorizație de construire P06U Autorizații de racord/branșamente P07U Comunicari incepere/finalizare a lucrarilor P13PA Ocupare temporară domeniu public sau privat al UAT P14PA Ocuparea domeniului public/privat pentru amplasare terase sezoniere P15GM Eliberare autorizație de săpătură

Registrul Agricol

P01RA Cerere eliberare adeverință din registrul agricol P02RA Atestat de producător și carnet de comercializare a produselor agricole P03RA Vizare carnet de comercializare a produselor agricole P04RA Înregistrări (declarații) sau radieri la Registrul Agricol P05RA Cerere de afișare a ofertei de vânzare a terenului P06RA Comunicare de acceptare a ofertei de vânzare

Juridic

P01JU Eliberare adeverință - nu există litigii cu Municipiul

Compartiment transport auto și monitorizare parcări

P01TAMP Cerere prelungire închiriere loc parcare de domiciliu P16TAMP Eliberare/Prelungire/Modificare autorizație de transport în regim de taxi P17TAMP Eliberare permis de liberă trecere P18TAMP Înregistrare, radiere, modificare, eliberare duplicat vehicule lente/moped/atelaj P19TAMP Atribuire loc de parcare de domiciliu P20TAMP Eliberare abonament de parcare cu plata P21TAMP Eliberare autorizatie de transport

Direcția Asistență socială - Compartiment administrație publică și autoritate tutelară
Compartiment beneficii de asistență socială
Compartiment servicii sociale

P01AS Eliberare card - legitimație parcare pentru persoane cu handicap P21AS Solicitare îndemnizație creștere copil P23AS Solicitare indemnizatii persoane cu handicap P25AS Solicitare alocaţie pentru susţinerea familiei P01ALS Solicitare alocație de stat pentru copii născuți în România P03ALS Solicitare alocație de stat pentru copii născuți în străinătate P01URG Obținere ajutor de urgență P01VMI Solicitare ajutor social P05CAINC Solicitare ajutoare de încălzire

Compartiment Locativ

P28CL Cerere inițială locuință ANL P29CL Cerere locuință socială/convenabilă P30CL Contracte de închiriere ANL P31CL Contracte de închiriere locuințe sociale/convenabile P32CL Contract de închiriere teren aferent locuințelor

Taxe si Impozite

P01TI Certificat de atestare fiscală - PF P02TI Certificat de atestare fiscală - PJ P03TI Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport - PF P04TI Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport - PJ P05TI Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren - PF P06TI Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren - PJ P07TI Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri - PF P08TI Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri - PJ P09TI Scoaterea din evidenţă a mijloacelor de transport - PF P10TI Declaraţie fiscală pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate - PJ P11TI Cerere de restituire/compensare - PJ P33TI Cerere inrolare ca utilizator al sistemului electronic – persoane fizice P34TI Cerere inrolare ca utilizator al sistemului electronic – persoane juridice P35TI Plată taxe fără debit - PF P36TI Plată amenzi - PF P37TI Plată taxe fără debit - PJ P38TI Plată amenzi - PJ

Extranet

P39EXT Transmitere documente P37EXT Consultare Patrimoniu P38EXT Obținere certificat fiscal P40EXT Solicitare înrolare colaborator interinstituțional

Terminal self service

P01SLF Cerere eliberare adeverinţă din care să rezulte că NU deţine teren în proprietate pe raza municipiului (SELF SERVICE) P02SLF Cerere eliberare adeverinţă din care să rezulte că deţine teren pe raza municipiului (SELF SERVICE) P03SLF Formular sesizare/reclamaţie/petiţie (SELF SERVICE) P04SLF Cerere informaţii de interes public, conform L544/2001 (SELF SERVICE) P05SLF Reclamaţii administrative, conform L544/2001 (SELF SERVICE) P06SLF Cerere eliberare duplicate documente din arhiva instituţiei, conforme/neconforme cu originalul (SELF SERVICE) P07SLF Cerere pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală (SELF SERVICE)

RP

P01RP Cerere eliberare copii documente/copii conforme cu originalul ale documentelor aflate în depozitul de arhivă

Solicitare ștergere cont utilizator

P01SE Solicitare ștergere cont utilizator